fbpx
Centrum Monitorowania Alarmów
+48 56 675 45 92
Lider innowacyjności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na rynku polskim
Centrum Monitorowania Alarmów +48 56 675 45 92

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZEZ 365 DNI W ROKU

vPatrol Tower to mobilna wieża do monitoringu wizyjnego, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ten elektroniczny system do monitoringu wizyjnego wyposażony jest m.in. we własne zasilanie, kamery IP, kamery termowizyjne, czujki PIR, tubę głośnikową. Wysoki maszt umożliwia zdalną obserwację rozległych obszarów. VPatrol Tower to idealne rozwiazanie wszędzie tam gdzie całodobowy monitoring odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Więcej szczegółów>

Aktualności

19 sierpnia, 2021

Dziękujemy za wspólny czas!

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” Franklin Delano Roosevelt

W TAURUS Ochrona nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez netoworkingu i członkostwa w organizacjach branżowych i biznesowych.
Członkostwo w organizacjach związanych z nasza branżą daje nam możliwość udziału w pracach wpływających na jakość i wyznaczanie standardów działania w branży ochrony i zabezpieczeń technicznych. Uczestniczymy w pracach komisji standaryzacyjnych i grupach eksperckich.

Organizacje branżowe, których jesteśmy członkiem

Polska Izba Ochrony to organizacja samorządu gospodarczego, która od 1994 roku reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów. Zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony osób i mienia, technicznych, doradczych i szkoleniowych w branży. Jej działalność mocno wpływa na jakość i standaryzację usług w całej Polsce.

Polska Izba Systemów Alarmowych – jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń technicznych.

Organizacje biznesowe

Pracujemy dla Klientów z wielu sektorów gospodarczych i jesteśmy blisko nich oraz ich potrzeb. Bardzo cenimy  współpracę i czynne członkostwo.

Jesteśmy członkiem:

Business Cenrte Club – to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne.

BNI – organizacja rekomendacji biznesowych opierająca swoją działalność na efektywnym networkingu. Została założona w 1985 roku przez Ivana Misnera. W roku 2014 organizacja liczyła 170 tys. członków zgromadzonych w 7094 grupach i należała do największych tego typu organizacji na świecie.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu –  zrzeszenie przedsiębiorców, które powstało w 1989 r. na mocy ustawy o izbach gospodarczych. W praktyce IPH Toruń pomaga przedsiębiorcom z regionu w budowaniu firm przynoszących zyski. Doradza w wielu dziedzinach, np. jak zdobyć nowych klientów, jak eksportować produkty i usługi czy pozyskać finansowanie zewnętrzne (dotacje, granty, pożyczki). IPH w Toruniu łaczy ludzi i biznesy.

Konfederacja Lewiatan – najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jest głosem biznesu.

Organizacje zrzeszające branże, dla których pracujemy

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – organizacja pozarządowa, która działa od 1999 roku (wcześniej jako „Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych VIS VENTI”). Stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób zainteresowanych wdrażaniem technologii wiatrowych w Polsce. Jest jedną z najbardziej skutecznych organizacji lobbujących na rzecz ukształtowania odpowiednich ram prawnych, pozwalających na rozwój i funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce, a w szczególności energetyki wiatrowej.
Stowarzyszenie skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni, zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei – jest samorządem – instytucją non – profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym. Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów naszych członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce. Izba powołana została w 1999 roku na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych przez 101 podmiotów związanych z rynkiem kolejowym. Siedzibą Izby jest Bydgoszcz. W chwili obecnej Izba skupia ponad 260 podmiotów.

Członkostwo w każdej z tych organizacji daje nam dodatkową perspektywę postrzegania biznesu, jego priorytetów, a także możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

 

POPULARNE WPISY

Gala Jubileuszowa Taurus Ochrona

Piknik Rodzinny Taurus Ochrona

Profesjonalna Agencja Ochrony