fbpx
Centrum Monitorowania Alarmów
+48 504 294 350
Lider innowacyjności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na rynku polskim
Centrum Monitorowania Alarmów +48 56 675 45 92

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZEZ 365 DNI W ROKU

vPatrol Tower to mobilna wieża do monitoringu wizyjnego, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ten elektroniczny system do monitoringu wizyjnego wyposażony jest m.in. we własne zasilanie, kamery IP, kamery termowizyjne, czujki PIR, tubę głośnikową. Wysoki maszt umożliwia zdalną obserwację rozległych obszarów. VPatrol Tower to idealne rozwiazanie wszędzie tam gdzie całodobowy monitoring odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Więcej szczegółów>

nasza oferta

Jako lider w zakresie innowacji zajmujący się szeroko rozumianą ochroną osób, mienia i informacji, od 33 lat gwarantujemy Państwu świadczenie usług na najwyższym poziomie. Chcąc sprostać wymaganiom, stale podnosimy ich jakość, przede wszystkim w oparciu o sprawne zarządzanie oraz traktowanie Państwa – Naszych Klientów – zgodnie z najwyższymi, przyjętymi standardami etycznymi i biznesowymi na rynku.

Audyt i dokumentacja ochrony

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów, oferujemy Państwu kompleksowy audyt bezpieczeństwa, przygotowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby Klienta. Ocenę stanu bezpieczeństwa dokonujemy w oparciu o indywidualne procedury dostosowywane do specyfiki działalności i potrzeb Klienta, przy zachowaniu kryteriów wynikających z obowiązującego prawa.

Celem audytu bezpieczeństwa jest weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo organizacji, informacji, danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzyści

 • dostosowanie systemu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,
 • zwiększenie wiarygodności biznesowej organizacji jako bezpiecznej i dbającej o interesy pracowników,
 • usprawnienie procesów związanych z bezpieczeństwem i redukcja wynikających z nich kosztów,
 • podniesienie poziomu świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników i kadry kierowniczej.

Obszary

 • bezpieczeństwo fizyczne pracowników,
 • bezpieczeństwo danych osobowych,
 • bezpieczeństwo teleinformatyczne,
 • bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę handlową,
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej,
 • obiekty/pomieszczenia podlegające obowiązkowej ochronie.

Zakres

 • weryfikacja dokumentacji dotycząca zasad ochrony, wymagana przez przepisy prawa polskiego i europejskiego,
 • sporządzenie wykazu potencjalnych zagrożeń dotyczących przedsiębiorstwa,
 • analiza stanu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych obiektu,
 • ocena poziomu zagrożenia obiektów, wskazanie newralgicznych i krytycznych punktów w systemie ochrony,
 • klasyfikacja stref bezpieczeństwa,
 • analiza środków organizacyjno-technicznych służących neutralizacji potencjalnych zagrożeń,
 • analiza i ocena stanu ochrony fizycznej.

formularz kontaktowy