fbpx
Centrum Monitorowania Alarmów
+48 504 294 350
Lider innowacyjności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na rynku polskim
Centrum Monitorowania Alarmów +48 56 675 45 92

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZEZ 365 DNI W ROKU

vPatrol Tower to mobilna wieża do monitoringu wizyjnego, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ten elektroniczny system do monitoringu wizyjnego wyposażony jest m.in. we własne zasilanie, kamery IP, kamery termowizyjne, czujki PIR, tubę głośnikową. Wysoki maszt umożliwia zdalną obserwację rozległych obszarów. VPatrol Tower to idealne rozwiazanie wszędzie tam gdzie całodobowy monitoring odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Więcej szczegółów>

RODO

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i szanując Państwa prywatność informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. Lubicka 53, KRS: 0000493040) oraz Taurus Security Innovations Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń, ul. Lubicka 53, KRS: 0000650067);
 • powołaliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny dla Państwa pod adresem: iod@taurus-ochrona.pl;
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu/ach:
 • zarejestrowania oraz uczestnictwa w wydarzeniach (eventach), w tym w celu dochodzenia / ustalenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 • handlowo-marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie wyrażonej zgody/wyrażonych zgód na komunikację marketingową via SMS i/lub email).
 • podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo danych osobowych lub dane te będą niepełne, lub błędne niestety nie będziecie Państwo mogli wziąć udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu. Administrator nie będzie mógł także przedstawić Państwu swojej aktualnej oferty handlowej, jeżeli nie wyrazicie Państwo na to stosownej zgody/stosownych zgód. 
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami, na warunkach wynikających z RODO, mają Państwo prawo: dostępu do danych / sprostowania danych / usunięcia danych / ograniczenia przetwarzania danych / przenoszenia danych osobowych np. między administratorami / wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie w jakim ma to swoją podstawę w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) / wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • w każdym momencie zgoda może być przez Państwa cofnięta (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem). Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne i zależne od osoby, której dane dotyczą.
 • Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom, które są uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa są nimi np. podmioty kontrolujące administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz współpracujących z administratorem

Państwa dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Dane osobowe mogą zostać przekazane także podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora. 

Do podmiotów przetwarzających Państwa dane należą podmioty świadczące usługi wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT i inne wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

Państwa dane będą przechowywane:

 • przez okres przedawnienia roszczeń (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO).
 • w celach handlowo-marketingowych do momentu cofnięcia subskrypcji (wycofania zgody).
 • w zakresie korzystania z fanpage firmowego „Taurus – Ochrona Innowacje w bezpieczeństwie” na Facebooku, Państwa dane będę przechowywane na zasadach określonych w polityce Facebooka i współpracujących z nim podmiotów:  https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, jeśli będą Państwo korzystać z fanpage firmowego „Taurus – Ochrona Innowacje w bezpieczeństwie” na Facebooku, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego zgodnie z polityką Facebooka i współpracujących z nim podmiotów. Zasady przekazywania danych do państwa trzeciego są dostępne w polityce Facebooka i współpracujących z nim podmiotów: 
  https://www.facebook.com/about/privacyshield
 • Państwa dane nie będą przetwarzane automatycznie poprzez profilowanie, co oznacza, że nie analizujemy i nie prognozujemy Państwa osobistych preferencji, zachowań i postaw.

formularz kontaktowy