fbpx
Centrum Monitorowania Alarmów
+48 504 294 350
Lider innowacyjności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na rynku polskim
Centrum Monitorowania Alarmów +48 56 675 45 92

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZEZ 365 DNI W ROKU

vPatrol Tower to mobilna wieża do monitoringu wizyjnego, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ten elektroniczny system do monitoringu wizyjnego wyposażony jest m.in. we własne zasilanie, kamery IP, kamery termowizyjne, czujki PIR, tubę głośnikową. Wysoki maszt umożliwia zdalną obserwację rozległych obszarów. VPatrol Tower to idealne rozwiazanie wszędzie tam gdzie całodobowy monitoring odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Więcej szczegółów>

nasza oferta

Jako lider w zakresie innowacji zajmujący się szeroko rozumianą ochroną osób, mienia i informacji, od 30 lat gwarantujemy Państwu świadczenie usług na najwyższym poziomie. Chcąc sprostać wymaganiom, stale podnosimy ich jakość, przede wszystkim w oparciu o sprawne zarządzanie oraz traktowanie Państwa – Naszych Klientów – zgodnie z najwyższymi, przyjętymi standardami etycznymi i biznesowymi na rynku.

Obiekty podlegające obowiązkowej ochronie

 

Posiadamy doświadczenie oraz stosowne siły i środki do zapewniania bezpieczeństwa dla podmiotów wpisanych do ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w tym infrastruktury krytycznej.

 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia realizujemy ochronę w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej lub doraźnej), polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Wykonujemy również usługi polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych.

 

Świadczymy również ochronę w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

 

Nadzór nad realizacją zadań sprawowany jest wielopoziomowo. W ramach struktur ochrony na obiekcie chronionym wydzielane są komórki odpowiedzialne za nadzór takie jak Dowódca Posterunku, Dowódca Patrolu, Dowódca Zmiany i Dowódca obiektu (Szef Ochrony). Wszystkie sygnały alarmowe są monitorowane przez Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne (USI) w Centrum Monitorowania Alarmów (CMA), które z sytuacji zagrożenia wysyłają do obiektu najbliższą Grupę Interwencyjną celem udaremnienie czynu przestępczego.

 

Do każdego obiektu sporządzamy plan ochrony. Plan ochrony uzgadniamy z Wydziałem Postępowań Administracyjnych KWP a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym plan ochrony (załącznik antyterrorystyczny) uzgadniamy z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Plan ochrony uwzględnia

  • charakterystykę obiektu,
  • analizę stopnia zagrożenia,
  • ocenę aktualnego stanu ochrony,
  • dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej,
  • opis technicznych zabezpieczeń obiektu,
  • zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej.

 

Do wykonywania czynności w ramach Ustawy o Ochronie Osób i Mienia oddelegowani są pracownicy posiadający niezbędne uprawniania i przeszkolenie takie jak wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony oraz dopuszczenie do pracy z bronią palną, wpis na listę pracownika zabezpieczenia technicznego.

 

W ramach swoich struktur posiadamy również projektantów zabezpieczenia technicznego oraz audytorów bezpieczeństwa, którzy tworzą koncepcje bezpieczeństwa w celu zmaksymalizowania poziomu bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztów ponoszonych na ochronę.

 

formularz kontaktowy

    [fm_checkbox label="Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Taurus Ochrona Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń, informacji o charakterze marketingowym dotyczących produktów i usług z oferty Spółki, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych z wykorzystaniem podanego w formularzu numeru telefonu lub adresu email."]