fbpx
Centrum Monitorowania Alarmów
+48 504 294 350
Lider innowacyjności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na rynku polskim
Centrum Monitorowania Alarmów +48 56 675 45 92

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZEZ 365 DNI W ROKU

vPatrol Tower to mobilna wieża do monitoringu wizyjnego, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ten elektroniczny system do monitoringu wizyjnego wyposażony jest m.in. we własne zasilanie, kamery IP, kamery termowizyjne, czujki PIR, tubę głośnikową. Wysoki maszt umożliwia zdalną obserwację rozległych obszarów. VPatrol Tower to idealne rozwiazanie wszędzie tam gdzie całodobowy monitoring odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Więcej szczegółów>

Aktualności

17 sierpnia, 2023

Ochrona w Polsce: Społeczna rzeczywistość Pracowników Ochrony

Opracowano na podstawie artykułów: Grzegorz Loose – Dyrektor ds. Ochrony Taurus Ochrona

 

Dzień Pracownika Ochrony

We wtorek, 22 sierpnia 2023 obchodzimy Dzień Pracownika Ochrony, to dzień kiedy szczególnie doceniamy pracowników ochrony w Polsce, ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo innych. Praca pracownika ochrony nie jest łatwa ani jednoznaczna, a poniższy artykuł przybliży różne aspekty tego zawodu oraz społeczne wyzwania, z którymi branża oraz sami pracownicy ochrony muszą się zmagać.

Pracownik Ochrony - Taurus Ochrona

Obowiązki, kwalifikacje, opinia społeczna

Ochrona osób i mienia to kluczowe zadanie, które pomaga zapewnić bezpieczeństwo w społeczeństwie. Pracownicy ochrony zajmują się przeciwdziałaniem przestępstwom, zapobieganiem zagrożeniom oraz podejmowaniem działań interwencyjnych w razie nagłych sytuacji. Zgodnie z przepisami prawa pracownikiem ochrony może być osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, spełniająca określone warunki i przepisy. Pracownikiem ochrony jest również osoba wykonująca zadania ochrony w zakresie niewymagającym wpisu na te listy na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Zadania pracowników ochrony są różnorodne, obejmują m.in. nadzór, patrolowanie, monitorowanie, a także organizację i kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Zawód pracownika ochrony niesłusznie kojarzy się tylko z zapewnianiem bezpieczeństwa obiektu, jednak współcześnie branża security rozwija się dynamicznie, a zakres obowiązków pracowników ochrony staje się coraz szerszy. Obecnie pracownicy ochrony powinni posiadać umiejętności nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ale także takie, które potrzebne są do wykonywania zadań z obszaru administracji, planowania, obsługi nowoczesnych technologii oraz coraz ważniejsze umiejętności interpersonalne.

W branży ochrony zatrudniane są także osoby z niepełnosprawnościami mające trudności w spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych. W rezultacie często są zatrudniane jako niekwalifikowani pracownicy ochrony. Wiele agencji ochrony to zakłady pracy chronionej, ponieważ zachęca się pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, co pozwala na otrzymanie wsparcia finansowego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Takie podejście do zatrudniania pracowników ochrony może skutkować infantylizacją zawodu oraz nieuzasadnionym obniżaniem wartości ich pracy. Powszechnie wiadomo, że niektóre dysfunkcje nie tylko nie przeszkadzają w wykonywaniu zawodu, a wręcz sprawiają, iż takie osoby są szczególnie predestynowane do określonych prac. W branży security możemy także znaleźć osoby ze szczególnymi predyspozycjami, będące jednocześnie osobami z niepełnosprawnością. Przykładem będą tutaj operatorzy centrów monitoringu i videomonitoringu, którzy niejednokrotnie poruszają się na wózkach inwalidzkich, co w oczywisty sposób uniemożliwia im pracę np. w patrolu, czy tym bardziej w podejmowaniu interwencji (ochrona fizyczna stała i doraźna), ale ich spostrzegawczość, umiejętność koncentracji oraz szybkiej analizy i syntezy informacji napływających w trybie ciągłym, powoduje że świetnie sprawdzają się w swojej roli.

Problemem jest również negatywna opinia społeczna na temat jakości usług ochrony, a także stereotypowe postrzeganie pracowników ochrony jako osób, które nie wykonują odpowiedzialnej pracy. Pracownicy ochrony często stają w obliczu niesłusznych uprzedzeń, co wpływa na status społeczny zawodu.

Działania na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie pozytywnego wizerunku pracowników ochrony mogą pomóc w przezwyciężeniu społecznych barier i zwiększeniu szacunku dla tego zawodu. Pracownicy ochrony pełnią kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku, dlatego należy docenić ich zaangażowanie oraz wspierać rozwój i profesjonalizację tego zawodu.

W przypadku kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, warto podkreślić, że prawo przewiduje konieczność regularnego doskonalenia umiejętności. Kursy doskonalące odbywają się co pięć lat i pozwalają pracownikom na aktualizację wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa. To ważny element dbania o wysoki poziom profesjonalizmu w branży security.

Ćwiczenia realizowane w ramach doskonalenia zawodowego Taurus Ochrona (YouTube)

Budowanie wizerunku

Jednakże, aby praca na tym stanowisku była jeszcze bardziej skuteczna i zyskała uznanie społeczne, ważne jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat tego, jakie zadania i odpowiedzialność spoczywają na barkach pracowników ochrony. Wykwalifikowani pracownicy ochrony nie tylko pełnią rolę „strażników” obiektów, ale także podejmują decyzyjne działania w razie zagrożenia lub sytuacji awaryjnych. Ich profesjonalizm i szybka reakcja często mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia większych tragedii.

Pracownicy ochrony to osoby, które swoją pracą dbają o bezpieczeństwo innych, dlatego z okazji ich święta warto podkreślić znaczenie ich pracy i szacunek, jaki im się należy za trudne zadanie, jakie wykonują na co dzień. Zasługują na pełne uznanie i wyrazy wdzięczności za swoje zaangażowanie w służbie zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu.

Pracownicy Ochrony w Polsce odgrywają kluczową rolę nie tylko w zapewnianiu bezpieczeństwa osób i mienia, ale także w utrzymaniu spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz instytucjach. Ich praca wymaga poświęcenia, zaangażowania i nieustannej gotowości do reakcji na nagłe sytuacje. Wszystkie te aspekty sprawiają, że zawód pracownika ochrony fizycznej jest nie tylko odpowiedzialny, ale także w pewnym sensie niebezpieczny.

Należy również wspomnieć o roli pracodawców, którzy powinni dbać o odpowiednie przygotowanie i szkolenia swoich pracowników ochrony, a także tworzyć odpowiednie warunki pracy, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To właśnie pracodawcy mają duży wpływ na postrzeganie zawodu pracowników ochrony w społeczeństwie i na to, czy będą oni doceniani za swoją pracę czy też marginalizowani.

Ważnym elementem poprawy wizerunku zawodu pracowników ochrony jest edukacja społeczeństwa na temat ich rzeczywistych obowiązków i umiejętności. Pracownicy ochrony nie powinni być postrzegani jedynie jako osoby siedzące przed ekranami monitoringu, ale jako profesjonaliści, którzy podejmują odpowiedzialne i ważne decyzje w zakresie bezpieczeństwa.

Wobec wyzwań i problemów, z jakimi borykają się pracownicy ochrony w Polsce, ważne jest podejmowanie działań zarówno ze strony pracowników, pracodawców, jak i społeczeństwa jako całości. Wzrost świadomości na temat roli i odpowiedzialności pracowników ochrony, eliminacja stereotypów oraz promowanie szacunku i uznania dla ich pracy mogą znacząco przyczynić się do poprawy statusu społecznego zawodu oraz warunków pracy w branży ochrony.

Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona osób i mienia są fundamentem funkcjonowania społeczeństwa. Wszyscy powinniśmy docenić trud i zaangażowanie pracowników ochrony, którzy codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie dla dobra innych. Dlatego właśnie święto pracowników ochrony powinno być okazją nie tylko do podziękowania im za ich trudną pracę, ale także do zastanowienia się, jak możemy wspólnie poprawić ich warunki pracy i status społeczny.

Działania podejmowane w tym kierunku przyniosą korzyści zarówno dla pracowników ochrony, jak i dla całego społeczeństwa, w którym wszyscy możemy czuć się bardziej bezpiecznie. Niech to święto będzie okazją do podniesienia świadomości i zrozumienia, jak ważna jest ich praca oraz jak wiele możemy im zawdzięczać.

Znaczący wpływ na bezpieczeństwo

W dzisiejszych uwarunkowaniach geopolitycznych, należy pamiętać, że pracownicy ochrony odgrywają ważną rolę w kontekście współpracy ze służbami państwowymi w zabezpieczeniu kraju na wypadek wojny oraz zagrożeń hybrydowych. Ich rola nie ogranicza się jedynie do ochrony osób i mienia, ale może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo narodowe w szerokim sensie.

Podczas stanu wojny lub zagrożenia hybrydowego, ochrona strategicznych obiektów, infrastruktury krytycznej, instytucji państwowych czy kluczowych przedsiębiorstw staje się priorytetem dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania państwa. Pracownicy ochrony pełnią rolę pierwszej linii obrony, zapewniając bezpieczeństwo i chroniąc te kluczowe instytucje przed potencjalnymi atakami i działaniami sabotażowymi.

W sytuacji zagrożenia hybrydowego, które może obejmować działania dezinformacyjne, cyberataki, akty terroryzmu, a także destabilizację społeczeństwa i nacisk na instytucje państwowe, pracownicy ochrony mają istotną rolę w wykrywaniu i przeciwdziałaniu takim zagrożeniom. Poprzez monitorowanie, wykrywanie nieprawidłowości, a także szybką reakcję na podejrzane zachowania, pracownicy ochrony mogą pomóc w zminimalizowaniu szkód w przypadku takich działań.

Pracownicy ochrony fizycznej i technicznej, odpowiednio szkoleni i wyposażeni, mogą współpracować ze służbami bezpieczeństwa, takimi jak policja czy agencje odpowiedzialne za obronność kraju. Ich wsparcie może pomóc w zapewnieniu synergii działań w celu ochrony państwa i społeczeństwa przed różnymi zagrożeniami.

Dodatkowo, kwalifikowani pracownicy ochrony, o ile zostaną właściwie wyselekcjonowani, mogą być obecnie niedocenianą siłą w działaniach specjalnych, takich jak ochrona przedstawicieli władzy państwowej, dyplomatów, misji zagranicznych czy ważnych osobistości VIP. W takich przypadkach ich profesjonalizm, dyscyplina i gotowość do reakcji na ewentualne zagrożenia są nieocenione.

Warto podkreślić, że skuteczna praca pracowników ochrony w ramach zabezpieczenia kraju na wypadek wojny czy zagrożeń hybrydowych wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji zawodowych, ale także współpracy międzysektorowej. Współdziałanie między sektorem publicznym a prywatnym może zapewnić kompleksowe i skuteczne zabezpieczenie narodowe. O takie podejście i wykorzystanie ważnej siły jaką jest sektor ochrony od dłuższego czasu zabiega Polska Izba Ochrony.

Rola pracowników ochrony w zabezpieczeniu kraju w przypadku zagrożeń wynikających z działań hybrydowych i wojny jest zatem niezwykle ważna i wymaga odpowiedniej dbałości o wyszkolenie i wyposażenie tych profesjonalistów. Ich odpowiedzialność w utrzymaniu bezpieczeństwa nie ogranicza się jedynie do pojedynczych obiektów, ale może mieć wpływ na stabilność i bezpieczeństwo całego kraju. Warto podkreślać wagę ich pracy oraz wspierać odpowiednie szkolenia i rozwój umiejętności, by byli gotowi na stawienie czoła ewentualnym zagrożeniom, które mogą wystąpić w okresach niepokoju i zagrożeń dla państwa.

 

POPULARNE WPISY

Gala Jubileuszowa Taurus Ochrona

Piknik Rodzinny Taurus Ochrona

Mobilne wieże monitorujące: innowacyjne rozwiązanie dla bezpieczeństwa