fbpx
Centrum Monitorowania Alarmów
+48 504 294 350
Lider innowacyjności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa na rynku polskim
Centrum Monitorowania Alarmów +48 56 675 45 92

KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZEZ 365 DNI W ROKU

vPatrol Tower to mobilna wieża do monitoringu wizyjnego, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ten elektroniczny system do monitoringu wizyjnego wyposażony jest m.in. we własne zasilanie, kamery IP, kamery termowizyjne, czujki PIR, tubę głośnikową. Wysoki maszt umożliwia zdalną obserwację rozległych obszarów. VPatrol Tower to idealne rozwiazanie wszędzie tam gdzie całodobowy monitoring odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Więcej szczegółów>

nasza oferta

Jako lider w zakresie innowacji zajmujący się szeroko rozumianą ochroną osób, mienia i informacji, od 33 lat gwarantujemy Państwu świadczenie usług na najwyższym poziomie. Chcąc sprostać wymaganiom, stale podnosimy ich jakość, przede wszystkim w oparciu o sprawne zarządzanie oraz traktowanie Państwa – Naszych Klientów – zgodnie z najwyższymi, przyjętymi standardami etycznymi i biznesowymi na rynku.

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna jest realizowana na podstawie przygotowywanych planów i instrukcji ochrony, sporządzonych na podstawie analizy ryzyka i analizy zagrożeń. W swoich analizach zawsze bierzemy pod uwagę możliwe do zastosowania, efektywne i innowacyjne systemy zabezpieczeń technicznych aby minimalizować koszty ponoszone na ochronę przez naszych Klientów.

 

Kompleksowa ochrona zabezpieczanego obiektu zapewniana jest dzięki stałej obecności wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w nowoczesne systemy zabezpieczeń technicznych co zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Zaspokajając indywidualne potrzeby naszych klientów oddelegowujemy do ochrony pracowników posiadających:

 • odpowiednie kompetencje (język angielski, posługiwanie się dronami, obsługa systemów informatycznych Klienta itd),
 • uprawnienia (wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, uprawnienia na broń jak również prawo jazdy, badania wysokościowe itd),
 • przeszkolenie ze specyfiki danego obiektu oraz realizacji zadań ochronnych na danym obiekcie,
 • jednolite umundurowanie dostosowane do wymagań ustawowych oraz wymagań Klienta,
 • wyposażenie niezbędne do realizacji zadań w tym środki ochrony indywidualnej i łączności jak również w broń palną i środki przymusu bezpośredniego.

 

Dbamy o prezencję naszych pracowników stosując umundurowanie dostosowane do potrzeb naszych klientów i wymagań na danych obiekcie.

 

Dodatkowo prowadzimy bieżącą kontrolę pracy pracowników ochrony oraz realizujemy systematyczne szkolenia przy użyciu nowoczesnych środków technicznych wspartych systemami informatycznymi oraz mobilnymi urządzeniami (smartfon, tablet). Dzięki temu Klient ma możliwość otrzymywać szybko raporty w formie elektronicznej.

 

Nadzór realizowany jest przez dedykowanych do obiektów Koordynatorów Ochrony Fizycznej oraz Kierowników Ochrony Fizycznej dokonujących rekontroli w celu weryfikacji jakości świadczonych usług.

 

System kontroli wartowników Active Guard/Active Track, pozwala monitorować ruch pracownika na obiekcie w czasie rzeczywistym, umożliwiając tym samym prawidłową realizację obchodów wartowniczych przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników.

 

Działania zwiększające bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych umożliwiają wezwanie Patrolu lub Grupy Interwencyjnej, co wyklucza całkowicie powodzenie jakiejkolwiek akcji przestępczej na terenie chronionego obiektu.

 

Korzyści:

 • Przeprowadzenie analizy ryzyka i analizy zagrożeń chronionego obiektu i rekomendacja optymalizacji kosztów ochrony.
 • Montaż systemu kontroli wartowników Active Guard/Active Truck w znaczącym stopniu uwiarygodnia sumienność pracowników ochrony oraz podnosi standardy świadczenia usług ochrony budowli poprzez kontrolę ich pracy w czasie rzeczywistym.
 • Usystematyzowanie dokumentów z zakresu ochrony i zabezpieczeń tj. plan ochrony, instrukcje, plany ewakuacyjne.
 • Bardzo dobra znajomość zagrożeń chronionego obiektu – pracownicy kierownictwa TAURUS OCHRONA to doświadczeni byli funkcjonariusze służb mundurowych z długoletnim stażem w różnych pionach.
 • Dodatkowe patrole prewencyjne wykonywane przez Patrole i Grupy Interwencyjne.
 • Dyspozycyjność Koordynatorów i Kierowników odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem obiektu.
 • Porozumienie z Policją i Strażą Miejską – unikalne w skali kraju porozumienie, ułatwiające i polepszające w znaczącym stopniu współpracę w tym szybkie wykrywanie sprawców zdarzeń przestępczych, porozumienie na poziomie dochodzeniowym i prewencyjnym.
 • Wsparcie pracowników ochrony oraz umocnienie stref ochronnych poprzez wystawienie w kilka minut dodatkowych posterunków w sytuacjach szczególnego zagrożenia.
 • Logistyka związana z szybką obsadą pracowników ochrony oraz wystawieniem posterunku.
 • Przeniesienie z Klienta na Taurus Ochrona odpowiedzialności za rotację, ustalanie służb, kontrole oraz nadzór nad pracownikami i prawidłowością ochrony.
 • Zlikwidowanie obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów KP i innych ustawowych uregulowań wobec pracowników zatrudnionych przez Klienta. Skróceniu czasu potrzebnego na interwencję w przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy.
 • Rozliczanie za pomocą faktur z odroczonym terminem płatności (termin do uzgodnienia) zaliczaną w koszty uzyskania przychodów co nie stanowi obciążeń pracowniczych tj. kosztów pracowniczych.
 • Oddelegowanie odpowiedzialności z pracownika zatrudnianego przez naszego Klienta na firmę zewnętrzną – każdy Pracownik Ochrony Fizycznej posiada indywidualne ubezpieczenie OC na wypadek nienależytego wykonywania swoich obowiązków co w przypadku niedopełnienia warunków umowy przez naszą firmę uprawnia Klienta do odszkodowania.
 • TAURUS OCHRONA posiada ubezpieczenie OC swojej działalności w wysokości 30 mln zł co kompleksowo i w całości zabezpiecza interesy naszych Klientów.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanego obiektu dzięki: przesyłaniu sygnałów alarmowych na obiekcie do naszego Centrum Monitorowania Alarmów w celu zdublowania monitorowania sygnałów, wdrożeniu środków zabezpieczeń technicznych wspomagających pracę Pracowników Ochrony Fizycznej, automatycznemu wysyłaniu testów obecności i sprawnego działania urządzeń w sieci.
 • Dodatkowe zabezpieczenia: wsparcie Patroli i Grup Interwencyjnych, nadzór i kontrola całodobowa przez mobilnych Koordynatorów Ochrony Fizycznej – częstotliwość kontroli uzależniona od potrzeb i uzgodnień z klientem, oznakowanie obiektów tabliczkami prewencyjnymi.

formularz kontaktowy